Tuesday, October 11, 2011

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor, pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal.
Barrow( 1971,1983)menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ' pengalaman pendidikan menyeluruh' berkaitan dengan hal seumur hidup setiap individu.
Baley& Field( 1976)pula berpendapat Pendidikan Jasmani adalah satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik.
Lumpkin( 1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fiziukal, mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi.

Objektif Pendidikan Jasmani
-bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama iaitu kognitif, mengetahui dan mengamalkan aspek kecergasan dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian.

Budaya pembelajaran Pendidikan Jasmani

a) penglibatan murid secara aktif dan selamat
b) interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alatan
c) penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran

Saturday, October 8, 2011

hello

u can call me Sau Bee Hoon.
 My no. matrik is D20102041697.
I'm from Group EL-B10.
I am newbie ^^
Please follow & support me ya =)
Love ya

hi

hello. i'm katherine sau. i'm from S.J.K( c) Hin Hua, Klang.