Permainan Badminton


       Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh sama ada dua orang pemain bertentangan( perseorangan) ataupun dua pasangan bertentangan ( bergu) yang mana posisi pemain ialah bertentangan didalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka. Ia dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak lawan.  Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring.
       Badminton merupakan salah satu acara Olimpik dengan lima disipin yang kompetitif perseorangan lelaki, wanita, bergu lelaki dan wanita dan bergu campuran yang mana setiap pasangannya ialah lelaki dan perempuan.